Responsible Disclosure

Disclaimer • Terms & Conditions • Privacy Policy • Responsible Disclosure • CSR Policy 

Bizaline vindt veiligheid van haar systemen erg belangrijk. Ondanks de zorg voor beveiliging kan een zwakke

plek toch voorkomen. Bizaline werkt graag samen met anderen om haar systemen nog beter te kunnen

beschermen. Om zo snel mogelijk maatregelen te kunnen nemen, horen wij het graag als u zo’n zwakke plek in een van onze systemen ontdekt.

 

Hoe kunt u beveiligingsprobleem bij ons melden:

• Mail uw bevinding(en) naar info@bizaline.com
• Geef voldoende informatie over het probleem zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL (webadres) van het bewuste systeem en een omschrijving van beveiligingsprobleem voldoende.
• Laat uw contactgegevens (minimaal een e-mailadres of telefoonnummer) achter zodat we u kunnen benaderen om samen aan een veilig resultaat te werken.
• Geef het beveiligingsprobleem zo snel mogelijk na ontdekking door. Deel informatie over het probleem niet met anderen totdat het is opgelost.
• Ga verantwoordelijk om met de kennis over het beveiligingsprobleem. Verricht geen handelingen die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen.

 

Wat mag u van ons verwachten?

• We behandelen uw melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
• In onderling overleg kan Bizaline, wanneer u dat wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.
• U ontvangt binnen 1 werkdag een ontvangstbevestiging.
• Binnen 3 werkdagen reageert Bizaline op een melding met een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
• Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
• In onderling overleg kan worden bepaald of en zo ja, op welke wijze het opgeloste probleem bekend wordt gemaakt.

Download our Responsible Disclosure here

EN